Tystna inte

Du är inte ensam

Alla som utsätts för hot och hat reagerar på olika sätt. Vissa får kanske höra att de är starka som inte låtit hoten och hatet komma åt dem. Det betyder inte att de ändå kan känna sig rädda och ensamma. Oavsett vad du känner är det okej och många gånger kan det hjälpa att prata med någon om det du har varit med om. Det kan vara någon som du känner eller en person som är eller har varit i en liknande situation. Det finns också hjälp och stöd att få från till exempel hälso- och sjukvården och från ideella organisationer.

Ensamhet är det farligaste som finns för det leder till rädsla och det leder till tystnad.

Bianca Kronlöf, skådespelare och komiker

Prata om det

Det kan kännas svårt att prata om utsattheten. Vissa kanske anklagar sig själva eller tänker att det är en del av deras jobb och att det därför är någonting som de ska tåla. Så är det inte. Att bli hotad och hatad ingår inte i någons arbetsuppgifter och du ska inte behöva tåla det. Du har inte heller någon skuld i det som du har utsatts för. Att prata om det du har varit utsatt för kan vara första steget mot denna insikt. Genom att prata om det har du också möjlighet att få stöd och hjälp från andra.

Polisanmäl

Tveka inte att kontakta polisen om du har blivit utsatt för hot och hat. Du behöver inte själv avgöra om det är ett brott för att göra en polisanmälan. Har du gjort en polisanmälan utan att någon har fällts för brottet är det ändå viktigt att polisanmäla om det händer igen.

Tystna inte

Ibland kan det kanske kännas som att du vill byta jobb, sluta engagera dig eller hoppa av ett uppdrag på grund av att du får ta emot hot och hat. Kanske väljer du att inte uttrycka vissa saker på grund av rädslan att utsättas för hot och hat. Kom ihåg att du inte är ensam och att det finns hjälp och stöd att få. Du har rätt att göra din röst hörd.

De som hatar är många men människor som tror på demokrati, yttrandefrihet och öppenhet är så himla många fler.

Patrik Lundberg, författare och journalist