Berättelser

Trots att hot och hat drabbar många i samhällsdebatten är det inte så vanligt att prata om det. Då kan det vara lätt att känna sig ensam. Här kan du ta del av några berättelser av personer som har blivit utsatta för hot och hat när de har deltagit i det demokratiska samtalet.

Intervjuer med personer i samhällsdebatten

De kan aldrig att få mig att hålla käften

Aida Badeli är språkrör för Grön Ungdom och har framför allt profilerat sig i frågor som rör människors lika värde. Hon anser att hot och hat är ett demokratiskt problem eftersom det leder till att människor inte vågar engagera sig politiskt.
1:36 De kommer aldrig att få mig att hålla käften
Film med syntolkning

Kärleken är 1000 gånger starkare än hatet

Patrik Lundberg är författare och journalist. Han möts ofta av hot och hat när han skriver om ämnen som rasism, jämlikhet och jämställdhet. Han menar att de som hatar är många och farliga men att de människor som tror på demokrati, yttrandefrihet och öppenhet är betydligt fler.
2:04 Jag har bestämt mig för att anmäla hot i fortsättningen
Film med syntolkning

Att polisanmäla har varit en upprättelse

Irena Pozar är journalist och har polisanmält hot och hat vid flera tillfällen. En av polisanmälningarna har lett till åtal. Hon har anmält för att det ska synas i statistiken och för att det har varit en upprättelse för henne.
1:51 Irena Pozar
Film med syntolkning

Allt fler forskare tänker en extra gång innan de uttalar sig

Ulf Mellström är professor i genusvetenskap. Han upplever att fler och fler forskare tänker sig för en extra gång innan de uttalar sig på grund av att de kan mötas av repressalier och hot.
1:33 Ulf Mellström
Film med syntolkning

Om jag blir tyst har vi inte en demokrati

Bianca Kronlöf är skådespelare och komiker. Hon jobbar med feministiska och anti-rasistiska frågor och får möta mycket hot och hat för det. En stor del av det hot hon tar emot har inslag av sexuellt våld.
2:09 Bianca Kronlöf
Film med syntolkning