0:54 Låt inte samtalet tystna
Film med syntolkning
0:54 Låt inte samtalet tystna

Låt inte samtalet tystna

Möter eller känner du någon journalist, politiker, konstnär, författare, influencer, forskare eller någon annan som deltar i samhällsdebatten och som utsatts för hot och hat?

På den här webbplatsen ger Brottsoffermyndigheten råd till dig som arbetar med eller möter utsatta personer, till exempel i ditt yrke, som ideellt aktiv, chef, kollega eller vän.

Har du blivit utsatt för hot och hat i samhällsdebatten? Här finns information för dig.

 

 

Här får du mer information och råd

Att möta någon som utsatts för hot och hat

13:40

Det stöd och den hjälp som erbjuds en person som blivit utsatt för hot och hat kan skilja sig åt beroende på om hen är anställd eller inte. 

Om jag blir tyst har vi inte en demokrati

Bianca Kronlöf är skådespelare och komiker. Hon jobbar med feministiska och anti-rasistiska frågor och får möta mycket hot och hat för det. En stor del av det hot hon tar emot har inslag av sexuellt våld.
2:09 Bianca Kronlöf
Film med syntolkning