Polisanmälan

0:45
0:45 Spela upp filmen
Röster om att polisanmäla hot och hat

Varför polisanmäler inte fler händelser med hot och hat? Vad finns det för argument för att göra en polisanmälan?

4:41 Spela upp filmen
Att polisanmäla hot och hat

Hur går det till att göra en polisanmälan? Här kan du ta del av en intervju med Daniel Godman från Polismyndigheten.

Du behöver inte veta vad som är brottsligt

Det kan vara svårt att veta om hot och hat är brottsligt eller inte. Du behöver inte heller veta det för att göra en polisanmälan. Det är polisen och andra delar av rättsväsendet som har till uppgift att ta reda på om det är brottsligt eller inte. Har du gjort en polisanmälan utan att någon har fällts för brottet är det ändå viktigt att polisanmäla om det händer igen.

Varför är det viktigt att du gör en polisanmälan?

Det finns flera skäl att göra en polisanmälan. För många kan det ha en stor betydelse att gärningspersonen får ta ansvar för sina handlingar och inte kan utsätta fler för brott. En polisanmälan är också en förutsättning för att polisen ska kunna utreda om du har behov av skydd. Dessutom krävs en polisanmälan för att du ska kunna få skadestånd från gärningspersonen, försäkringsersättning eller brottsskadeersättning från staten. 

Polisanmälningar fyller en viktig statistisk funktion och fungerar som en signal om en viss brottstyp ökar eller minskar.

Du behöver inte ha gjort en polisanmälan för att kunna få stöd från någon organisation. Där kan de också berätta om hur rättsprocessen går till om du känner dig osäker på om du vill anmäla brottet eller inte. De riksorganisationer som finns under sidan Ta kontakt kan hjälpa dig att komma i kontakt med en lokal verksamhet som finns nära dig.

Att göra en polisanmälan i 3 steg

  1. Ring 114 14 eller besök en polisstation, gärna så snart som möjligt efter det inträffade. Är läget akut ska du ringa 112.
  2. Berätta vad som har hänt utan att förringa din egen utsatthet. Tala om vad du arbetar med eller är engagerad i om du tror att utsattheten har med detta att göra. Berätta också om du känner dig otrygg och om du blivit utsatt tidigare. Uppge om du har några sparade uppgifter som kan användas som bevis, till exempel en skärmdump eller ett sms.
  3. Spara polisens ärendenummer ifall du kommer på något som gör att du vill komplettera anmälan eller om du utsätts igen.

Berätta vad du arbetar med eller är engagerad i

Berätta för polisen om du misstänker att du har blivit utsatt på grund av att du har deltagit i samhällsdebatten. Polisen har särskilda utredare som är utbildade för att utreda demokratibrott.

Om du känner dig otrygg

Berätta för polisen om du är rädd eller känner dig otrygg. Tala också om ifall du har varit utsatt tidigare eller om du tror att du kan bli utsatt igen. Polisen har en särskild brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet som bedömer och fattar beslut om skydd. Hur ett sådant skydd ser ut beror på hur hotbilden mot dig ser ut.

Ta kontakt

De här myndigheterna kan du kontakta om du har frågor om polisanmälan eller om ersättning vid brott.

Polismyndigheten

Polismyndigheten tar emot anmälningar om brott och utreder brott. De kan också svara på frågor om brott och hänvisa vidare till andra verksamheter.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten handlägger ansökningar om brottsskadeersättning. Ta kontakt med myndigheten om du har frågor om ersättning efter brott. Du kan också besöka myndighetens webbplats Brottsofferguiden om du vill ha vägledning genom rättsprocessen.