Stöd och hjälp

1:03
1:03 Spela upp filmen
Röster om stöd och hjälp

Det kan vara till hjälp att prata om utsatthet för hot och hat. Att prata om det kan också göra det möjligt att få stöd från andra.

15:08 Spela upp filmen
Stöd och hjälp

I den här filmen berättar Josefin Grände, legitimerad psykoterapeut, om reaktioner som kan vara vanliga efter att ha utsatts för hot och hat samt om stöd och hjälp för utsatta.

Vi har alla gränser

Många som utsätts för hot och hat i sitt deltagande i samhällsdebatten kan få höra att de är starka om de inte visar att kränkningarna påverkar dem. Men de flesta av oss är inte antingen starka eller sårbara. En person som på många sätt är stark och kraftfull kan också känna rädsla, sårbarhet och utmattning.

Vi har alla gränser för vad vi orkar och de gränserna kan se olika ut i olika perioder av livet, till exempel beroende på hur vi mår, vilket stöd vi får och vad som händer i övrigt. Det är viktigt att komma ihåg att alla som utsätts för hot och hat reagerar på olika sätt.

Du kan få olika typer av stöd

Det finns olika typer av stöd och hjälp att få om du har blivit utsatt för hot och hat. Om du har en anställning har du oftast någon arbetsgivare som du kan vända dig till. På vissa arbetsplatser finns det också säkerhetssamordnare att rapportera utsatthet för hot och hat till.

Du kan alltid vända dig till hälso- och sjukvården och ideella organisationer, även om du inte har någon arbetsgivare och till exempel har ett eget företag, är förtroendevald eller är ideellt engagerad. Du kan få stöd oavsett om du har polisanmält eller inte.

Om du är politiskt förtroendevald är du inte formellt anställd. Det är då upp till partierna och den politiska församlingen att ta ansvar för dig och din arbetsmiljö. Om du utsätts för hot och hat bör du anmäla det till en säkerhetsansvarig eller motsvarande i den kommun eller region där du verkar. Du kan även vända dig till en säkerhetsansvarig eller motsvarande i ditt parti.

Om du är under 18 år

Det finns många olika ställen dit tonåringar kan vända sig för att få information och stöd efter brott. Skolkuratorn, socialtjänsten eller ungdomsmottagningen finns i alla kommuner i Sverige och är ofta bra ställen att ta kontakt med om du vill ha hjälp.

Läs mer på Brottsoffermyndighetens webbplats Jag vill veta.

 

Stöd från socialtjänst och ideella organisationer

Socialtjänsten i din hemkommun har ett ansvar att se till att du som utsatts för brott och dina anhöriga får stöd och hjälp. Det kan gälla psykologiskt och socialt stöd, liksom ekonomisk och praktisk hjälp. Kontakta socialtjänsten i din kommun för att få mer information.

Det finns också flera ideella organisationer som arbetar med att stödja och hjälpa dem som utsatts för brott. De kan bland annat erbjuda dig samtalsstöd och praktisk hjälp. Det är kostnadsfritt för dig att kontakta en ideell organisation och du kan vara anonym. Du behöver inte ha gjort en polisanmälan för att få hjälp. De riksorganisationer som finns under sidan Ta kontakt kan hjälpa dig att komma i kontakt med en lokal verksamhet som finns nära dig.

Man ska inte vara rädd för att be om hjälp. Det man blir utsatt för är ju väldigt allvarligt och kan verkligen påverka.

Aida Badeli, politiskt förtroendevald

Om du behöver skydd

Om du blir hotad eller utsatt för våld kan du få hjälp att skydda dig. Det är därför viktigt  att berätta för polisen om du är rädd, känner dig otrygg eller om du tror att du kan bli utsatt igen. Polisen har en särskild brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet som under utredningen gör en hot- och riskbedömning.

Om hotbilden mot dig är allvarlig och det finns en risk att du utsätts för brott, kan polisen erbjuda ett skyddspaket som bland annat omfattar en larmtelefon, ett larm och en kontaktperson hos polisen. Det finns en brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet i alla polisområden.

Så ansöker du om kontaktförbud

Du har alltid möjlighet att ansöka om ett  kontaktförbud. Ett sådant förbud  innebär att om det finns risk att någon förföljer, trakasserar eller begår brott mot dig så kan hen förbjudas att besöka och kontakta dig. Ett kontaktförbud gäller under en bestämd tid, men kan förlängas om det finns en fortsatt risk att du utsätts. Om du vill ansöka om kontaktförbud ska du vända dig till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten. Det är därefter en åklagare som beslutar om ett kontaktförbud. Om en person bryter mot ett utfärdat kontaktförbud ska du alltid kontakta polisen för en anmälan.

Skydd av dina personuppgifter

Det finns också åtgärder som skyddar dina personuppgifter.

  • Sekretessmarkering är en åtgärd som gör det svårare för andra att ta del av dina personuppgifter i folkbokföringsregistret.

  • Skyddad folkbokföring ger ett starkare skydd än sekretessmarkering. Åtgärden innebär att du får vara folkbokförd i din tidigare kommun trots att du har flyttat därifrån eller i en annan kommun som du inte haft någon anknytning till. Dina tidigare adressuppgifter tas bort och din nya adress registreras inte i folkbokföringen.

  • Fingerade uppgifter innebär att du får nytt namn och personnummer.

Du ansöker om sekretessmarkering och skyddad folkbokföring hos Skatteverket. För att ansöka om fingerade personuppgifter ska du kontakta Polismyndigheten.

Stöd och hjälp efter polisanmälan

Du kan få stöd och hjälp på olika sätt efter en polisanmälan.

Juridisk hjälp vid förhör och rättegång

Vid vissa typer av brott har du som utsatts rätt till ett juridiskt biträde, ett så kallat målsägandebiträde. Det är en advokat eller en jurist som ger dig stöd och hjälp under en förundersökning och rättegång. Målsägandebiträdet, som är kostnadsfritt för dig, kan hjälpa till med frågor om skadestånd och föra din talan under rättegången. Om du önskar ett målsägandebiträde ska du meddela åklagaren eller den polis som ansvarar för förundersökningen. Domstolen beslutar sedan om du har rätt till det. Om du inte har rätt att få ett målsägandebiträde, men ändå vill ha juridisk hjälp, kan du kontakta en advokat som du själv betalar för.

Du har rätt att ta med dig en stödperson till förhör och rättegång

Om du behöver stöd vid förhör hos polisen eller vid rättegången har du rätt att ta med dig en stödperson. Du väljer själv vem som ska följa med som stödperson. Stödpersonen får inte säga något under förhöret eller rättegång. Hen får inte någon ersättning för att vara med. Du kan vända dig till socialtjänsten eller en brottsofferjour eller kvinnojour som kan hjälpa dig att få en stödperson. Du kan också välja att ta med någon du känner, till exempel en anhörig, vän eller kollega.

Du kan få hjälp av vittnesstöd i domstolen

För att få medmänskligt stöd och praktisk information inför en rättegång kan du få hjälp av ett vittnesstöd som finns i domstolen. Ett vittnesstöd arbetar ideellt med att hjälpa personer som har utsatts för brott och personer som varit vittne till brott. Vittnesstödet kan beskriva hur rättegången kommer att gå till, visa var garderob och toaletter finns och hjälpa dig att hitta till rätt förhandlingssal. Vid de flesta domstolar finns det också särskilda vittnesstödsrum dit vittnesstödet kan följa dig om du inte vill sitta i domstolens allmänna väntrum.

Om du behöver tolk

Om du inte talar svenska, har talsvårigheter eller en allvarlig hörselnedsättning har du rätt till kostnadsfri tolk vid polisanmälan, under förundersökningen och under rättegången. Du kan också få en tolk om du behöver komma i kontakt med andra myndigheter, till exempel socialtjänsten.