Har du rätt till skadestånd?

Om du har blivit utsatt för ett brott kan du ha rätt till skadestånd från gärningspersonen för de skador som brottet har orsakat. Du kan begära skadestånd av gärningspersonen redan under förundersökningen. Domstolen kan sedan döma ut ett skadestånd under rättegången. Kronofogden kan hjälpa dig att få skadeståndet utbetalt. Om din förundersökning har blivit nedlagd finns det inte någon gärningsperson som är skyldig att betala skadestånd till dig.

 

Kan du få ersättning från ditt försäkringsbolag?

Du bör så snart som möjligt efter brottet ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att kontrollera om du kan ha rätt till ersättning. Tänk på att du kan ha flera försäkringar hos olika försäkringsbolag. Om du har en arbetsgivare eller är medlem i ett fackförbund kan även de ha försäkringar som täcker dina skador. Du kan ha rätt till försäkringsersättning även om förundersökningen har lagts ner.

Har du rätt till brottsskadeersättning?

Om du inte kan få full ersättning via ett skadestånd från gärningspersonen eller en försäkring kan du ha rätt till brottsskadeersättning från staten. Du ansöker om brottsskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten.

Du måste ansöka om brottsskadeersättning inom tre år från att rättsprocessen har avslutats, alltså från att en dom inte längre kan överklagas eller från när en polisutredning lagts ner. Om en polisutredning inte inletts gäller tre år från dagen för brottet.

Du kan ha rätt till brottsskadeersättning även om förundersökningen har lagts ner, till exempel för att det inte gått att hitta gärningspersonen.

 

 

Berättelse

Här kan du läsa en berättelse om en person som blev utsatt för hot och hat efter att ha deltagit i samhällsdebatten. I det här fallet polisanmälde personen händelserna och ansökte om brottsskadeersättning.

Berättelsen är hämtad från skriften Anmäl alltid hot, hat och våld som Sveriges Kommuner och Regioner tagit fram i samarbete med Brottsoffermyndigheten och Polismyndigheten.

Sexuellt trakasserad i ett år

Maria är ledamot i kommunfullmäktige och hade under ett år regelbundet trakasserats sexuellt per telefon och sms med innehåll som: ”Jag vill knulla dig i arslet”. ”Din jävla hora” och ”Jag är jättekåt på dig och din son. Han är jättesöt.”

Ta kontakt

De här myndigheterna kan du kontakta om du har frågor om ersättning.

Kronofogden

Om en domstol har beslutat att du har rätt till skadestånd i ett brottmål kan du vända dig till Kronofogden för att få hjälp att få betalt från gärningspersonen.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten handlägger ansökningar om brottsskadeersättning. Ta kontakt med myndigheten om du har frågor om ersättning efter brott. Du kan också besöka myndighetens webbplats Brottsofferguiden om du vill ha vägledning genom rättsprocessen.