Ta kontakt

Det finns flera myndigheter och ideella organisationer som du kan vända dig till för information och stöd. Du kan även kontakta hälso- och sjukvården för att få stöd och hjälp. Här hittar du kontaktuppgifter till olika verksamheter. Om läget är akut ska du ringa 112 för att få hjälp från till exempel ambulans eller polis.

Om läget är akut ska du ringa 112 för att få hjälp från till exempel ambulans eller polis.

Polismyndigheten

Polismyndigheten tar emot anmälningar om brott och utreder brott. De kan också svara på frågor om brott och hänvisa vidare till andra verksamheter.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten handlägger ansökningar om brottsskadeersättning. Ta kontakt med myndigheten om du har frågor om ersättning efter brott.

Brottsofferjouren Sverige

Brottsofferjouren är en ideell organisation som stödjer offer för alla typer av brott. Riksförbundet Brottsofferjouren Sverige har lokala jourer som erbjuder stödpersoner och vittnesstöd och även en nationell telefoncentral som är kostnadsfri att ringa till. Personer som är verksamma i telefoncentralen och i de lokala jourerna har genomgått utbildning för att särskilt kunna ge stöd till personer som utsätts för hat och hot när de deltar i det demokratiska samtalet.

Unizon

Unizon är en riksorganisation för ideella kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som erbjuder praktiskt och emotionellt stöd till kvinnor som utsatts för övergrepp. På Unizons webbplats kan du få hjälp att hitta en jour som finns nära dig. Unizon och Roks driver även sidan tjejjouren.se, som samlar Sveriges alla tjej-, trans- och ungdomsjourer.

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks

Roks är en riksorganisation för ideella kvinno- och tjejjourer som erbjuder praktiskt och emotionellt stöd till kvinnor som utsatts för övergrepp. På Roks webbplats kan du få hjälp att hitta en jour som finns nära dig. Roks och Unizon driver även sidan tjejjouren.se, som samlar Sveriges alla tjej-, trans- och ungdomsjourer.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL

Den ideella organisationen RFSL har en stödmottagning som särskilt riktar sig till hbtq-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. Även anhöriga och vänner till våldsutsatta hbtq-personer samt personer som i sitt yrke möter utsatta hbtq-personer är välkomna att kontakta mottagningen. Det är kostnadsfritt att ringa till stödmottagningen.

Demokratijouren

Demokratijouren, som drivs av Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet, ger råd och stöd till journalister som drabbas av hat och hot. Demokratijouren har en helpdesk som är bemannad under kontorstid och som nås via e-post.

Institutet för Juridik och Internet

Institutet för Juridik och Internet är en ideell organisation som kostnadsfritt hjälper personer som utsatts för kränkningar på internet. Institutet, som består av juridikstudenter med stöd från praktiskt verksamma jurister, kan bland annat ge ge juridisk rådgivning.

Socialtjänsten

Socialtjänsten i varje kommun har ansvar för att ge brottsoffer och brottsoffers anhöriga hjälp och stöd. Nedan finner du en länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats som har kontaktuppgifter till alla kommuner.

1177 Vårdguiden

För att få få sjukvårdsrådgivning och information om vart du ska vända dig inom hälso- och sjukvården kan du ringa telefonnummer 1177. Det är också möjligt att ringa till Hjälplinjen på 0771-22 00 60 för att få tillfälligt psykologiskt stöd på telefon, alla dagar klockan 13-22. Det går att ringa anonymt och det kostar som ett vanligt samtal.

Kvinnofridslinjen

Den som utsatts för hot eller våld kan ringa till Kvinnofridslinjen, en nationell stödtelefon som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och tar även emot samtal från vänner och närstående till utsatta. Det är kostnadsfritt och går att ringa anonymt. För personer som inte talar svenska eller engelska har Kvinnofridslinjen tillgång till tolk på de flesta språk som talas i Sverige.

Jourhavande Medmänniska

Jourhavande Medmänniska är en ideell organisation som driver en telefonjour för personer som önskar någon att tala med under kvällar och nätter. Telefonjouren är öppen alla dagar klockan 21-06. Det är kostnadsfritt och går att ringa anonymt.

Tjejzonen

Den ideella organisationen Tjejzonen driver en chatt för tjejer som är 10-25 år och som vill ha någon som lyssnar. Chatten är öppen söndagar till torsdagar klockan 20-22. Det går att vara anonym.

UMO

Webbplatsen umo.se vänder sig till personer som är 13-25 år och har kontaktuppgifter till alla ungdomsmottagningar i landet.

Fackförbund

Tjänstemännens centralorganisation, TCO

TCO är en centralorganisation för 14 fackförbund, bland annat Fackförbundet ST, Svenska Journalistförbundet och Teaterförbundet för scen och film.

Sveriges akademikers centralorganisation, Saco

Saco består av 22 fackförbund, bland annat Akademikerförbundet SSR, DIK och Sveriges universitetslärare och forskare, SULF.