Hoten jag får har ofta inslag av sexuellt våld, vilket mina manliga kollegor inte får.

Irena Pozar, journalist

Vilka områden kan väcka hot och hat?

Det kan vara svårt att veta vilka områden som människor kommer att reagera på med hot och hat. Många som uttalar sig i frågor om jämställdhet, feminism, genus och rasism har varit utsatta för hot och hat. Utsatthet kan också vara kopplat till exempelvis en persons kön, könsidentitet, hudfärg, sexuella läggning eller ålder. När till exempel kvinnor och hbtqi-personer får hot och hat riktat mot sig har det ofta att göra med kön, makt och sexualitet.

Jag möter mest hot och hat när jag skriver om jämställdhet, rasism och jämlikhet.

Patrik Lundberg, författare och journalist

Var blir människor utsatta?

Det demokratiska samtalet kan pågå på många olika platser, till exempel på möten, uppträdanden, demonstrationer, i sociala medier och nyhetsrapportering. Hot och hat på nätet kan uppstå plötsligt, få stor omfattning och riskera att finnas kvar under en lång tid. Vissa får hot och hat riktat mot sig dygnet runt, till exempel i sin mobiltelefon.

Det jag tänker på är främst det här att trycka på att det faktiskt är olagligt, det är nåt du kan bli straffad för. Det tänker man inte alls på. Man tänker att näthat är no biggie liksom.

– Intervjuperson