Ta kontakt

Det finns flera myndigheter och ideella organisationer som kan ge information och stöd till en person som utsatts för hot och hat. Det går även att kontakta hälso- och sjukvården för stöd och hjälp. Här hittar du kontaktuppgifter till olika verksamheter. Om läget är akut ska du hjälpa den du möter att ringa 112.

Kontaktuppgifter till myndigheter och organisationer

Det finns flera myndigheter och organisationer som kan ge stöd och hjälp. Här finns kontaktuppgifter som du kan tipsa om.

Polismyndigheten

Polismyndigheten tar emot anmälningar om brott och utreder brott. De kan också svara på frågor om brott och hänvisa vidare till andra verksamheter.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten handlägger ansökningar om brottsskadeersättning. Ta kontakt med myndigheten om du har frågor om ersättning efter brott. Du kan också besöka myndighetens webbplats Brottsofferguiden om du vill ha vägledning genom rättsprocessen.

Brottsofferjouren Sverige

Brottsofferjouren är en ideell organisation som stödjer offer för alla typer av brott. Riksförbundet Brottsofferjouren Sverige har lokala jourer som erbjuder stödpersoner och vittnesstöd och även en nationell telefoncentral som är kostnadsfri att ringa till. Personer som är verksamma i telefoncentralen och i de lokala jourerna har genomgått utbildning för att särskilt kunna ge stöd till personer som utsätts för hat och hot när de deltar i det demokratiska samtalet.

Unizon

Unizon är en riksorganisation för ideella kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som erbjuder praktiskt och emotionellt stöd till kvinnor som utsatts för övergrepp. På Unizons webbplats kan du få hjälp att hitta en jour som finns nära dig.

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks

Roks är en riksorganisation för ideella kvinno- och tjejjourer som erbjuder praktiskt och emotionellt stöd till kvinnor som utsatts för övergrepp. På Roks webbplats kan du få hjälp att hitta en jour som finns nära dig.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL

Den ideella organisationen RFSL har en stödmottagning som särskilt riktar sig till hbtqi-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. Även anhöriga och vänner till utsatta hbtqi-personer samt personer som i sitt yrke möter utsatta hbtqi-personer är välkomna att kontakta mottagningen. Det är kostnadsfritt att ringa till stödmottagningen.

Demokratijouren

Demokratijouren, som drivs av Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet, ger råd och stöd till journalister som drabbas av hat och hot. Demokratijouren har en helpdesk som är bemannad under kontorstid och som nås via e-post.

Socialtjänsten

Socialtjänsten i varje kommun har ansvar för att ge brottsoffer och brottsoffers anhöriga hjälp och stöd. Nedan finner du en länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats som har kontaktuppgifter till alla kommuner.

1177 Vårdguiden

För att få få sjukvårdsrådgivning och information om vart du ska vända dig inom hälso- och sjukvården kan du ringa telefonnummer 1177.

Kvinnofridslinjen

Den som utsatts för hot eller våld kan ringa till Kvinnofridslinjen, en nationell stödtelefon som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och tar även emot samtal från vänner och närstående till utsatta. Det är kostnadsfritt och går att ringa anonymt. För personer som inte talar svenska eller engelska har Kvinnofridslinjen tillgång till tolk på de flesta språk som talas i Sverige.

Jourhavande Medmänniska

Jourhavande Medmänniska är en ideell organisation som driver en telefonjour för personer som önskar någon att tala med under kvällar och nätter. Telefonjouren är öppen alla dagar klockan 21-06. Det är kostnadsfritt och går att ringa anonymt.

Tjejzonen

Den ideella organisationen Tjejzonen driver en chatt för tjejer som är 10-25 år och som vill ha någon som lyssnar. Chatten är öppen söndagar till torsdagar klockan 20-22. Det går att vara anonym.

UMO

Webbplatsen umo.se vänder sig till personer som är 13-25 år och har kontaktuppgifter till alla ungdomsmottagningar i landet.

Fackförbund

Tjänstemännens centralorganisation, TCO

TCO är en centralorganisation för 14 fackförbund, bland annat Fackförbundet ST, Svenska Journalistförbundet och Teaterförbundet för scen och film.

Sveriges akademikers centralorganisation, Saco

Saco består av 22 fackförbund, bland annat Akademikerförbundet SSR, DIK och Sveriges universitetslärare och forskare, SULF.