Ofredande

Ofredande kan vara att någon kontaktar en person upprepade gånger via till exempel telefon eller e-post och lämnar oönskade meddelanden med trakasserande innehåll. Det kan också vara ofredande om någon blir fysiskt antastad genom att någon knuffar eller håller fast personen.

Olaga hot

Olaga hot innebär att någon hotar en annan person eller personens egendom. Hot kan också handla om andra människor, djur eller föremål som har stor betydelse för personen. För att hotet ska vara brottsligt måste det uppfattas som allvarligt. Olaga hot kan till exempel vara att någon säger att de ska döda en person eller att de hotar en annan person med kniv.

Olaga tvång

Olaga tvång innebär att någon med våld eller hot försöker tvinga en annan person att göra eller tåla någonting eller att få en annan person att inte göra någonting. Det kan till exempel vara att någon säger att en persons bil kommer att bli förstörd om hen skriver en artikel om ett visst ämne eller att hen kommer att skadas på något sätt om hen inte slutar som förtroendevald för ett visst parti.

Sexuellt ofredande

Sexuellt ofredande kan vara när någon genom ord eller handling ofredar en annan person för att kränka dennas sexuella integritet. Det kan till exempel vara om någon tar kontakt med en person via telefon eller e-post och innehållet i meddelandet är tydligt sexuellt. Att någon blottar sig inför en annan person kan också vara sexuellt ofredande.

Misshandel

Misshandel innebär att någon utsätter en annan person för kroppsskada, sjukdom eller smärta. Det kan till exempel vara att någon slår, sparkar, river eller biter en person.

Förtal

Förtal kan vara att någon sprider uppgifter om en annan person som är nedsättande, till exempel att hen har begått ett brott. Det kan göras på olika sätt, till exempel genom att någon säger eller skriver något nedsättande om den andra personen. Andra exempel är att någon sprider bilder eller filmer.

Förolämpning

Förolämpning kan vara om någon kränker en annan person genom till exempel skällsord eller öknamn och sårar dennas självkänsla. Det räcker att uttalandet riktas direkt till en person, det behöver inte spridas till någon annan.

Olaga integritetsintrång

Olaga integritetsintrång kan vara att någon sprider bilder eller filmer på en annan person när hen är naken eller har sex. Det kan också handla om att en person sprider uppgifter om sjukdomar från någon annans patientjournal. Ett annat exempel är när någon sprider bilder eller andra uppgifter som visar att en annan person har utsatts för brott.

Olaga förföljelse

Olaga förföljelse kallas i dagligt tal för stalkning och innebär att en gärningsperson begår upprepade brottsliga handlingar mot en person. De brottsliga handlingarna måste bestå av någon eller några av de brott som räknas upp i lagen och innebära en upprepad kränkning av den personliga integriteten. Det kan till exempel handla om upprepade obehagliga samtal eller att en gärningsperson bryter sig in i en persons hem flera gånger.

Hatbrott

Hatbrott är ett samlingsnamn för ett motiv att begå olika brott. Hets mot folkgrupp och olaga diskriminering är hatbrott i sig, men vilket brott som helst kan bedömas som ett hatbrott om gärningspersonens motiv har varit att kränka någon på grund av de grunder som räknas upp i lagtexten. Den som döms för ett brott med hatbrottsmotiv kan få ett strängare straff. Till exempel kan en gärningsperson som misshandlat någon på grund av en persons sexuella läggning få ett strängare straff.

Brott mot förtroendevalda

Den som döms för ett brott mot en förtroendevald kan få ett strängare straff. Vilket brott som helst kan bedömas som ett brott mot en förtroendevald om det begås mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående haft ett politiskt uppdrag.