Stöd för utsatta utan anställning

Det är viktigt att känna till att det finns stöd och hjälp för personer som inte har någon arbetsgivare, till exempel de som har eget företag, är förtroendevalda eller är ideellt engagerade. De kan bland annat vända sig till hälso- och sjukvården och till ideella organisationer såsom brottsofferjourer eller kvinno- och tjejjourer. Utöver det kan de också få hjälp av fackföreningar om de är medlemmar.

Hälso- och sjukvård

Det går alltid att hänvisa den utsatta till hälso- och sjukvården. Om personen behöver akut hjälp, hjälp hen att ringa 112. Är det inte akut kan den utsatta kontakta sin vårdcentral eller ringa 1177 för att få hjälp med var hen kan söka vård. Den utsatta kan vända sig till hälso- och sjukvården om hen har fysiska och psykiska besvär. Om den utsatta är en ung person är det också möjligt att kontakta den lokala ungdomsmottagningen.

Om den utsatta behöver tillfälligt psykologiskt stöd kan hen ringa Hjälplinjen på telefon 0771-22 00 60. Där kan personen få stöd och råd om hur hen kan söka sig vidare för att få rätt hjälp om det behövs. Det är möjligt att vara anonym och det kostar som ett vanligt samtal.

Ideella organisationer

Det finns flera ideella organisationer som den utsatta kan vända sig till för att få stöd och hjälp. Det kan personen göra oavsett om hen har polisanmält eller inte. Det är kostnadsfritt och volontärer som arbetar i sådana organisationer har vanligtvis tystnadsplikt. Ideella organisationer kan erbjuda stöd och hjälp via e-post, chatt, telefon eller besök.

Den utsatta kan kontakta en ideell organisation för samtalsstöd eller för praktisk hjälp, till exempel hjälp med att fylla i en blankett. Den som ska vara med om en rättegång kan få praktisk hjälp av ideella personer som arbetar på tingsrätten och kallas för vittnesstöd. Det är oftast den lokala brottsofferjouren som ansvarar för vittnesstödsverksamheten.

Brottsofferjouren Sverige har utbildat verksamma i sin nationella telefoncentral och i de lokala jourerna för att särskilt kunna ge stöd till personer som utsätts för hat och hot när de deltar i det demokratiska samtalet.

 

Fackföreningar

Om den utsatta personen är ansluten till en fackförening bör hen undersöka om de, utöver juridisk rådgivning, kan erbjuda stöd. Om fackföreningen inte erbjuder stöd bör de kunna hänvisa personen vidare.

 

Hjälp oss – dela med dig av dina åsikter!

Brottsoffermyndigheten vill gärna veta vad du tycker om webbplatsen Tystna inte och hur samhället kan ge stöd till personer i samhällsdebatten som utsätts för hot och hat. Vi hoppas att du kan hjälpa oss.

Jag vill svara på frågor.