Hjälp oss – dela med dig av dina åsikter!

Brottsoffermyndigheten vill gärna veta vad du tycker om webbplatsen Tystna inte och hur samhället kan ge stöd till personer i samhällsdebatten som utsätts för hot och hat. Vi hoppas att du kan hjälpa oss.

Jag vill svara på frågor.